Ιστορικό

Το 1982 ο Αναστάσιος Καρακατσάνης ιδρύει στο Βόλο την «Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» μαζί με τον υιό Κωνσταντίνο Καρακατσάνη που είχε ως κύρια δραστηριότητα τη διανομή παγωτών στο νομό μαγνησίας και τις Β. Σποράδες (Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας ALGIDA). Παράλληλα με την εταιρεία αυτή ο Κων/νος Καρακατσάνης αποφασίζει το 1993 να ιδρύσει την Α.Κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο «FOOD SERVICE ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ» η οποία επικεντρώνεται στο χώρο της μαζικής εστίασης. Στη διοίκηση της σήμερα, συμμετέχουν επίσης ενεργά οι: Αναστάσιος Καρακατσάνης (απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Στέργιος Καρακατσάνης (απόφοιτος σχολής Χημικών Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης) που αποτελούν την τρίτη γενιά.

Το έτος 2013 η εταιρεία, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, προχωρά σε μια ακόμη σημαντική επένδυση με τη δημιουργία και στελέχωση δυο υποκαταστημάτων στις νήσους Σκιάθο και Σκόπελο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας με απώτερο στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών οι οποίες θα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής. Μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης έχει πλέον την ευελιξία να παρέχει στους πελάτες της προιόντα που εξυπηρετούν ακριβώς τις ανάγκες τους ξεπερνώντας χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς.