Η «Α.Κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε.» είναι μια σύγχρονη εμπορική εταιρεία με δυναμική παρουσία στον ευρύτερο κλάδο εισαγωγής, εμπορίας, αποθήκευσης, διακίνησης και παροχής υπηρεσιών 3rd party logistics τροφίμων – απορρυπαντικών – χαρτικών.

Η εταιρεία με κινητήριο δύναμη την προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς κατόρθωσε να εξελιχθεί με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και έτσι να αναγνωρίζεται σήμερα ως μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον κλάδο εισαγωγής και εμπορίας τροφίμων στον ευρύτερο νομό Μαγνησίας και τα νησιά των Βορείων Σποράδων.

Σκοπός της εταιρείας είναι  η παροχή προϊόντων & υπηρεσιών που  πάντοτε θα ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών της. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη, σε όλες της βαθμίδες, που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες πάντα με κινητήριο μοχλό την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη μέσω της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη βιοτεχνική περιοχή του Βόλου. Διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους κατάψυξης και συντήρησης καθώς και αποθηκευτικούς χώρους ξηρού φορτίου. Ο εταιρικός στόλος ανανεώνεται συνεχώς φτάνοντας συνολικά στα 21 ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα, ψυγεία και μεταφοράς ξηρού φορτίου καθώς επίσης και 8 ιδιόκτητα επιβατικά αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση του τμήματος πωλήσεων και των στελεχών της εταιρείας. Η εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση 17 άτομα και φτάνει τα 22 άτομα τους καλοκαιρινούς μήνες και τιμολογεί 1200 πελάτες ετησίως.

Ένα από τα βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα της Α.Κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε. που αποτέλεσε ζωτικό παράγοντα στη μέχρι τώρα πορεία της στο χώρο, είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ στατική. Η ευέλικτη δομή της και η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων της ευρύτερης αγοράς, της παρέχει την δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής στις σύγχρονες τάσεις αλλά και τις επιμέρους απαιτήσεις των πελατών της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσονται και τα επόμενα στρατηγικά βήματα της εταιρείας τα οποία έχουν ως απώτερο στόχο την συνεχή προσαρμογή στα νέα δεδομένα της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών.