Κεντρικό κατάστημα

Κορωνίου 20, Π. Άρεως Βόλος (Τ.Κ. 38334)
Τηλ: 24210 66063-4
Fax: 24210 69090
E-mail: karakatsanisfood@gmail.com